12/01/2021

KỸ THUẬT CANH TÁC CHUỐI THỔ CANH - NGUỒN SINH THÁI ECO SOURCE

Quy trình sử dụng bộ sản phẩm phân bón của công ty Nguồn Sinh Thái cho cây chuối trồng thổ canh tưới pec phun gốc

 

Cách bón phân giai đoạn khắc phục cây chuối khoảng 1 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng, ngộ độc do nguồn đất, nước: 

Giai đoạn 1 ( 10 ngày ) : Trong 3 lần bón đầu khi áp dụng liệu pháp (nâng pH và khử độc):

- Pha 2kg Phân DAI 30-10-10+TE + 250ml Lưỡi liềm vàng + 200ml Vi sinh BIORICH vào 400 lít nước tưới gốc bình quân 1 gốc 1,5 đến 2 lít nước (tốt nhất là chia nhỏ 2-3 lần để tưới trong ngày, nếu không chia được thì tưới 1 lần trong ngày), 3-5 ngày tưới 1 lần, tưới tổng số 3 lần. (tránh các ngày mưa bão quá lớn thì không tưới, mưa nhỏ vẫn tưới được nhưng pha lượng nước giảm phân nửa tức là 200 lít) tưới vào lúc 7-9 giờ hoặc 14-16 giờ hằng ngày.

Hạch toán chi phí cả giai đoạn cho 200 gốc

Sản phẩm

Đơn Giá

Tổng lượng phân & chi phí

DAI 30-10-10

 

6 kg

BIORICH

 

600 ml

Lưỡi Liềm Vàng

 

600 ml

Tổng tiền phân 200 gốc - GĐ 1

 

 

Giai đoạn 2 ( 2 tháng ) Trong các lần bón tiếp theo khi áp dụng liệu pháp (khắc phục suy dinh dưỡng ):

- Pha 2kg Phân DAI 20-20-15+TE + 1kg Canxi Nitrat + 200ml Vi sinh BIORICH vào 400 lít nước tưới gốc bình quân 1 gốc 1,5 đến 2 lít nước (tốt nhất là chia nhỏ 2-3 lần để tưới trong ngày, nếu không chia được thì tưới 1 lần trong ngày), 3-5 ngày tưới 1 lần, tưới đến khi lá thẳng xanh tốt thì chuyển qua giai đoạn dưỡng cây bình thường. (tránh các ngày mưa bão quá lớn thì không tưới, mưa nhỏ vẫn tưới được nhưng pha lượng nước giảm phân nửa tức là 200 lít) tưới vào lúc 7-9 giờ hoặc 14-16 giờ hằng ngày.

Hạch toán chi phí cả giai đoạn cho 200 gốc

Sản phẩm

Đơn Giá (vnđ)

Tổng lượng phân & chi phí

DAI 20-20-15

 

40 kg

CaNOɜ

 

20 kg

BIORICH

 

1000 ml

Tổng tiền phân 200 gốc - GĐ 2

 

 

Giai đoạn 3 ( 5 tháng ) : Dưỡng cây  bình thường đến khi chuối bắt đầu trổ bắp (hoa):

- Pha 2kg Phân DAI 20-20-15+TE + 1kg Canxi Nitrat + 200ml Vi sinh BIORICH vào 400 lít nước tưới gốc bình quân 1 gốc 1,5 đến 2 lít nước (tốt nhất là chia nhỏ 2-3 lần để tưới trong ngày, nếu không chia được thì tưới 1 lần trong ngày), 10 ngày tưới 1 lần (tránh các ngày mưa bão quá lớn thì không tưới, mưa nhỏ vẫn tưới được nhưng pha lượng nước giảm phân nửa tức là 200 lít) tưới vào lúc 7-9 giờ hoặc 14-16 giờ hằng ngày.

Định kỳ 15 ngày, pha 250ml phân Lưỡi Liềm vàng vào 200 lít nước  tưới gốc bổ sung dinh dưỡng và ổn định pH cho cây 1 gốc khoảng 1 lít nước tưới. (không pha chung Canxi nitrat, MgSO4 hay các nhóm Silic hữu hiệu, có thể pha chung thuốc cỏ hoặc thuốc BVTV)

Hạch toán chi phí cả giai đoạn cho 200 gốc

Sản phẩm

Đơn Giá (vnđ)

Tổng lượng phân & chi phí

DAI 20-20-15

 

30 kg

CaNOɜ

 

15 kg

BIORICH

 

3000 ml

LLV

 

2500 ml

Tổng tiền phân 200 gốc - GĐ 3

 

Giai đoạn 4 ( 4 tháng ) : nuôi trái

- Pha 2kg Phân DAI 19-7-22+TE + 1kg Canxi Nitrat + 200ml Vi sinh BIORICH vào 400 lít nước tưới gốc bình quân 1 gốc 1,5 đến 2 lít nước (tốt nhất là chia nhỏ 2-3 lần để tưới trong ngày, nếu không chia được thì tưới 1 lần trong ngày), 10 ngày tưới 1 lần (tránh các ngày mưa bão quá lớn thì không tưới, mưa nhỏ vẫn tưới được nhưng pha lượng nước giảm phân nửa tức là 200 lít) tưới vào lúc 7-9 giờ hoặc 14-16 giờ hằng ngày.

Định kỳ 15 ngày, pha 250ml phân Lưỡi Liềm vàng vào 200 lít nước tưới gốc bổ sung dinh dưỡng và ổn định pH cho cây 1 gốc khoảng 1 lít nước tưới. (không pha chung Canxi nitrat, MgSO4 hay các nhóm Silic hữu hiệu, có thể pha chung thuốc cỏ hoặc thuốc BVTV)

Hạch toán chi phí cả giai đoạn cho 200 gốc

Sản phẩm

Đơn Giá (vnđ)

Tổng lượng phân & chi phí

DAI 19-7-22

 

24 kg

CaNOɜ

 

12 kg

BIORICH

 

2400 ml

LLV

 

2000 ml

Tổng tiền phân 200 gốc - GĐ 4