Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Thanh toán Chuyển khoản

Quý khách cần cam kết rằng, tất cả thông tin do Quý khách cung cấp liên quan đến việc thanh toán đơn hàng là chính xác; thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hoặc tài khoản thanh toán hay những cách thức thanh toán khác mà Quý khách sử dụng là của Quý khách; và Quý khách có đủ tiền hoặc hạn mức tín dụng để chi trả toàn bộ giá trị của đơn hàng.

ECO SOURCE có quyền xác nhận thông tin thanh toán của Quý khách (bao gồm thông tin thẻ và chủ thẻ) trước khi cung cấp sản phẩm trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ. ECO SOURCE sẽ ngừng thực hiện đơn hàng của Quý khách nếu thông tin do Quý khách cung cấp là không chính xác.

2. Đối với khách hàng doanh nghiệp, chủ trang trại

Sau khi khách hàng gọi đến hotline của ECO SOURCE để nhận tư vấn, chúng tôi sẽ lên bản báo giá cuối cùng theo đơn hàng từ phía quý khách hàng.

Khi khách hàng đồng ý với báo giá, ECO SOURCE sẽ tiến hành lập đơn hàng. Khách hàng có trách nhiệm phải thanh toán cho ECO SOURCE theo thông tin tài khoản ngân hàng được cung cấp.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline: 0916.888.300 - 0834.999.500

Xin chân thành cảm ơn.