Giá Trị Eco Source

"Hơn 20 năm đồng hành cùng ngành Nông Nghiệp Việt Nam"

Đất sạch và phân bón là hai yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự phát triển của cây trồng. Nguồn Sinh Thái đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng nguồn nguyên liệu chất lượng, giúp người nông dân và người trồng cây nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

 

Giá trị kinh tế

 

“Tự hào thương hiệu Việt”

Nguồn Sinh Thái tự hào hơn 20 năm đồng hành cùng ngành nông nghiệp Việt Nam và mang lại giá trị to lớn cho nền kinh tế. Nhờ có nguồn nguyên liệu chất lượng, người nông dân và người trồng cây có thể nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, từ đó tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

 

Giá trị xã hội

 

“Tự hào dẫn đầu mang lại sản phẩm có giá trị bền vững trong ngành Nông Nghiệp”

Là đơn vị tiên phong trong công cuộc cải tạo phế phẩm, rác thải Nông Nghiệp, Nguồn Sinh Thái góp phần bảo vệ môi trường và an ninh lương thực quốc gia. Đất sạch và phân bón hữu cơ giúp cải thiện chất lượng đất, giảm ô nhiễm môi trường và góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm.

 

Giá trị cộng đồng

 

" Eco Source còn là thương hiệu về con Người". 

Để góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của đất sạch và phân bón trong sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục, doanh nghiệp giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng đất sạch và phân bón hữu cơ để trồng cây.

 

 

Công ty TNHH Nguồn Sinh Thái

106 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Hotline: 0916 888 300 - 0834 999 500