26/12/2022

Phương pháp chọn giá thể trồng và chăm sóc cây trầu bà

Phương pháp chọn giá thể trồng và chăm sóc cây trầu bà

Trầu bà là một loại cây kiểng được đánh giá là khá dễ trồng và dễ chăm sóc, tuy nhiên để có được một chậu cây trầu bà đẹp chuẩn nhà vườn thì cũng cần có phương pháp. Dưới đây Nguồn Sinh Thái sẽ chia sẻ cho bạn phương pháp chọn loại giá thể trồng và chu kì bón phân cho cây để cây lớn khỏe, lá xanh, dày, đẹp.  

1. Trầu bà là cây gì?